Transcendence 2014 US Blu-ray 1080p AVC DTS-HDMA5.1-sony188(R3)

Torrent Base Info

Title:
Transcendence 2014 US Blu-ray 1080p AVC DTS-HDMA5.1-sony188(R3)
Total size:
21.4 GB
Create Time:
2014-07-23 06:44:07
Total Files:
141

Guess You Like

Files in this torrent

 • Transcendence 2014 US Blu-ray 1080p AVC DTS-HDMA5.1-sony188(R3).torrent
 • Transcendence 2014 US Blu-ray 1080p AVC DTS-HDMA5.1-sony188(R3)
  • BDMV
   • BACKUP
    • CLIPINF
     • 00098.clpi (51.4 KB)
     • 00111.clpi (2.89 KB)
     • 00017.clpi (2.42 KB)
     • 00112.clpi (1.79 KB)
     • 00124.clpi (1.67 KB)
     • 00123.clpi (1.66 KB)
     • 00119.clpi (1.63 KB)
     • 00118.clpi (1.55 KB)
     • 00023.clpi (1.4 KB)
     • 00021.clpi (1.4 KB)
     • 00022.clpi (1.4 KB)
     • 00126.clpi (1.12 KB)
     • 00020.clpi (996 B)
     • 00121.clpi (968 B)
     • 00125.clpi (948 B)
     • 00120.clpi (896 B)
     • 00122.clpi (888 B)
     • 00015.clpi (648 B)
     • 00016.clpi (520 B)
     • 00014.clpi (480 B)
     • 00004.clpi (416 B)
     • 00008.clpi (376 B)
     • 00007.clpi (364 B)
     • 00092.clpi (344 B)
     • 00093.clpi (344 B)
     • 00006.clpi (324 B)
     • 00025.clpi (292 B)
     • 00019.clpi (292 B)
     • 00113.clpi (292 B)
     • 00117.clpi (292 B)
    • PLAYLIST
     • 00120.mpls (826 B)
     • 00055.mpls (630 B)
     • 00100.mpls (474 B)
     • 00208.mpls (320 B)
     • 00203.mpls (320 B)
     • 00205.mpls (320 B)
     • 00204.mpls (320 B)
     • 00209.mpls (320 B)
     • 00202.mpls (320 B)
     • 00206.mpls (320 B)
     • 00201.mpls (320 B)
     • 00207.mpls (320 B)
     • 00053.mpls (224 B)
     • 00017.mpls (220 B)
     • 00010.mpls (210 B)
     • 00054.mpls (196 B)
     • 00021.mpls (184 B)
     • 00022.mpls (184 B)
     • 00013.mpls (184 B)
     • 00014.mpls (168 B)
     • 00052.mpls (168 B)
     • 00016.mpls (168 B)
    • MovieObject.bdmv (116 KB)
    • index.bdmv (252 B)
   • CLIPINF
    • 00098.clpi (52.3 KB)
    • 00111.clpi (2.89 KB)
    • 00017.clpi (2.42 KB)
    • 00112.clpi (1.79 KB)
    • 00124.clpi (1.67 KB)
    • 00123.clpi (1.66 KB)
    • 00119.clpi (1.63 KB)
    • 00118.clpi (1.55 KB)
    • 00023.clpi (1.4 KB)
    • 00021.clpi (1.4 KB)
    • 00022.clpi (1.4 KB)
    • 00126.clpi (1.12 KB)
    • 00020.clpi (996 B)
    • 00121.clpi (968 B)
    • 00125.clpi (948 B)
    • 00120.clpi (896 B)
    • 00122.clpi (888 B)
    • 00015.clpi (648 B)
    • 00016.clpi (520 B)
    • 00014.clpi (480 B)
    • 00004.clpi (416 B)
    • 00008.clpi (376 B)
    • 00007.clpi (364 B)
    • 00092.clpi (344 B)
    • 00093.clpi (344 B)
    • 00006.clpi (324 B)
    • 00025.clpi (292 B)
    • 00019.clpi (292 B)
    • 00113.clpi (292 B)
    • 00117.clpi (292 B)
   • META
    • DL
     • Tran_metadata640.jpg (313 KB)
     • Tran_metadata416.jpg (202 KB)
     • bdmt_eng.xml (416 B)
   • PLAYLIST
    • 00120.mpls (826 B)
    • 00055.mpls (630 B)
    • 00100.mpls (506 B)
    • 00208.mpls (320 B)
    • 00203.mpls (320 B)
    • 00205.mpls (320 B)
    • 00204.mpls (320 B)
    • 00209.mpls (320 B)
    • 00202.mpls (320 B)
    • 00206.mpls (320 B)
    • 00201.mpls (320 B)
    • 00207.mpls (320 B)
    • 00053.mpls (224 B)
    • 00017.mpls (220 B)
    • 00010.mpls (210 B)
    • 00054.mpls (196 B)
    • 00021.mpls (184 B)
    • 00022.mpls (184 B)
    • 00013.mpls (184 B)
    • 00014.mpls (168 B)
    • 00052.mpls (168 B)
    • 00016.mpls (168 B)
   • STREAM
    • 00098.m2ts (18.5 GB)
    • 00111.m2ts (584 MB)
    • 00112.m2ts (318 MB)
    • 00124.m2ts (295 MB)
    • 00123.m2ts (293 MB)
    • 00119.m2ts (279 MB)
    • 00118.m2ts (254 MB)
    • 00017.m2ts (169 MB)
    • 00126.m2ts (132 MB)
    • 00121.m2ts (121 MB)
    • 00125.m2ts (116 MB)
    • 00120.m2ts (108 MB)
    • 00122.m2ts (103 MB)
    • 00015.m2ts (51.4 MB)
    • 00016.m2ts (34.2 MB)
    • 00014.m2ts (28.3 MB)
    • 00004.m2ts (13.7 MB)
    • 00008.m2ts (11.5 MB)
    • 00019.m2ts (7.97 MB)
    • 00022.m2ts (4.38 MB)
    • 00021.m2ts (4.38 MB)
    • 00023.m2ts (4.38 MB)
    • 00117.m2ts (3.96 MB)
    • 00025.m2ts (3.95 MB)
    • 00092.m2ts (1.11 MB)
    • 00093.m2ts (780 KB)
    • 00007.m2ts (690 KB)
    • 00020.m2ts (612 KB)
    • 00113.m2ts (378 KB)
    • 00006.m2ts (12 KB)
   • MovieObject.bdmv (116 KB)
   • index.bdmv (252 B)

Torrent Recommendation

2.04 GB
2010-06-26 15:45:11
902 MB
2016-12-29 15:06:22
2.15 GB
2015-11-04 04:58:43
2.15 GB
2016-05-20 02:03:52
977 MB
2014-10-03 03:29:11
2.05 GB
2010-01-15 00:41:33
3.5 GB
2016-12-07 18:51:01
366 MB
2008-09-21 16:15:32
1.47 GB
2016-04-18 09:05:33
883 MB
2015-04-12 04:18:19
3.12 GB
2016-09-12 15:46:05
2.18 GB
2009-07-17 09:28:27
710 MB
2015-10-16 15:45:16
1.05 GB
2014-10-26 07:09:44
1.27 GB
2016-01-01 09:42:24
1.23 GB
2016-12-11 05:44:03
466 MB
2007-11-17 16:16:10
3.81 GB
2015-12-15 09:59:56
917 MB
2013-06-05 07:51:39

Torrent Description

Names
Transcendence/超验骇客/超越/超越潜能(港)/全面进化(台)
Caption
[高清原盘][07-24] 超验骇客美版原+DIY R3.DVD 繁中字 Transcendence 2014 US Blu-ray 1080p AVC [email protected]
Year
2014
Release Date
2014-04-18(中国大陆/美国)
Nation
美国/中国大陆/英国
Category
动作/爱情/科幻/惊悚
Language
英语
Director
沃利・菲斯特 Wally Pfister
Starring
约翰尼・德普 Johnny Depp ....Will/凯特・玛拉 Kate Mara ....Bree/摩根・弗里曼 Morgan Freeman/科里・哈德里克 Cory Hardrict/乔什・斯图沃特 Josh Stewart/科尔・豪瑟 Cole Hauser/希里安・墨菲 Cillian Murphy/丽贝卡・豪尔 Rebecca Hall ....Evelyn/小克利夫顿・克林斯 Clifton Collins Jr./保罗・贝坦尼 Paul Bettany ....Max
威尔卡斯特博士(约翰尼・德普 Johnny Depp 饰)是人工智能领域首屈一指的研究者,他致力于开创有史以来最人性化的有感知的机器人,全方位结合了人类情感和智慧。虽然威尔极具争议的实验令他一举成名,但同时也让他成为反科技极端分子的眼中钉,这些极端分子开始极尽一切阻止他。然而没想到的是,他们对威尔的摧毁行动,却在不经意间成为了威尔人工智能人实验成功的催化剂――成为了他“超验”的参与者。威尔的妻子伊芙琳(丽贝卡・豪尔 Rebecca Hall 饰)和他最好的朋友马克斯(保罗・贝坦尼 Paul Bettany 饰)同是这个实验的研究员,但问题不在于他们能不能……而是他们应不应该继续着这项研究。伊芙琳和马克斯最担心的是,他们逐渐察觉到,威尔已经不再是单纯的进行探索研究,而是逐步演变成追求一种权力,他无所不在,让人无法预料在他的掌控下未来的结局是什么,唯一越来越清晰的可怕事情是没有人能够阻止他。 Quote: DISC INFO: Disc Title: Transcendence 2014 US Blu-ray 1080p AVC DTS-HDMA5.1-sony188(R3) Disc Size: 23,007,866,832 bytes Protection: AACS BD-Java: No BDInfo: 0.5.8 PLAYLIST REPORT: Name: 00100.MPLS Length: 1:59:16.640 (h:m:s.ms) Size: 19,913,299,968 bytes Total Bitrate: 22.26 Mbps VIDEO: Codec Bitrate Description ----- ------- ----------- MPEG-4 AVC Video 17871 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 AUDIO: Codec Language Bitrate Description ----- -------- ------- ----------- DTS-HD Master Audio English 2151 kbps 5.1 / 48 kHz / 2151 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit) Dolby Digital Audio French 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB Dolby Digital Audio Spanish 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB SUBTITLES: Codec Language Bitrate Description ----- -------- ------- ----------- Presentation Graphics English 22.683 kbps Presentation Graphics French 19.186 kbps Presentation Graphics Spanish 20.023 kbps Presentation Graphics Chinese 15.311 kbps Presentation Graphics Chinese 15.874 kbps
convert.freelrc.com 云音乐格式在线转换 QMC转MP3 QMC0转MP3 QMC3转MP3 QMCOGG转OGG QMCFLAC转FLAC NCM转MP3