Against.the.Sun.2014.LIMITED.720p.BluRay.x264-USURY[rarbg]

Torrent Base Info

Title:
Against.the.Sun.2014.LIMITED.720p.BluRay.x264-USURY[rarbg]
Total size:
4.37 GB
Create Time:
2015-11-04 15:44:50
Total Files:
3

Guess You Like

Files in this torrent

  • Against.the.Sun.2014.LIMITED.720p.BluRay.x264-USURY[rarbg].torrent
  • Against.the.Sun.2014.LIMITED.720p.BluRay.x264-USURY[rarbg]
    • RARBG.com.txt (34 B)
    • against.the.sun.2014.limited.720p.bluray.x264-usury.mkv (4.37 GB)
    • against.the.sun.2014.limited.720p.bluray.x264-usury.nfo (248 B)

Torrent Recommendation

925 MB
2014-02-07 14:55:22
1.2 GB
2013-08-16 06:47:02
3.23 GB
2015-05-24 09:15:07
2.44 GB
2016-11-19 06:46:47
991 MB
2013-11-19 09:53:23
5.41 GB
2016-03-03 13:33:26
1.55 GB
2016-05-19 01:05:14
7.93 GB
2015-10-21 01:15:45
2.73 GB
2010-03-13 11:34:54
266 MB
2017-04-28 05:36:25
2.44 GB
2017-04-17 01:48:16
1.3 GB
2014-12-13 07:54:28
2.04 GB
2013-01-29 14:08:06
1.69 GB
2017-05-01 07:11:19
1.08 GB
2014-06-11 10:51:45
3.66 GB
2017-03-27 22:41:46

Torrent Description

Names
Against the Sun/太平洋上的幽灵/太平洋幽灵
Caption
[720P][11-05] 太平洋上的幽灵/太平洋幽灵 Against.the.Sun.2014.LIMITED.720p.BluRay.x264-USURY
Year
2014
Nation
美国
Category
冒险
Language
英语字 幕N/A
File Format
x264 + DTS
File Size
1CD 4.37 GiB
Director
Brian Peter Falk
Starring
加瑞特・迪拉胡特 Garret Dillahunt ...Harold Dixon/汤姆・费尔顿 Tom Felton ...Tony Pastula/杰克・阿贝尔 Jake Abel ...Gene Aldrich/Nadia Parra ...Frances
影片根据真实故事改编。1942年,二战正酣。1月16日,三名彼此陌生的士兵,加瑞特・迪拉胡特(《为奴十二年》《环形使者》)饰演的飞行员,费尔顿饰演的投弹手,以及杰克・阿贝尔(《波西・杰克逊与神火之盗 》)饰演的无线电通讯员,驾驶美国海军的一架飞机,出发执行侦察任务。 飞机燃油耗尽,不得不在南太平洋上迫降。三人没有食物,没有水,没有任何补给,只有一艘4英尺宽,8英尺长的黄色救生筏,让他们在危机四伏的海面上漂流。他们必须互相扶持,战胜饥饿、风暴和鲨鱼袭击,想办法让救生筏驶向安全的陆地。
convert.freelrc.com 云音乐格式在线转换 QMC转MP3 QMC0转MP3 QMC3转MP3 QMCOGG转OGG QMCFLAC转FLAC NCM转MP3