The.Phone.2015.720p.WEB-DL.H264.AAC-WEBHD.mp4

Torrent Base Info

Title:
The.Phone.2015.720p.WEB-DL.H264.AAC-WEBHD.mp4
Total size:
2.55 GB
Create Time:
2015-11-17 11:26:22
Total Files:
1

Guess You Like

Files in this torrent

  • The.Phone.2015.720p.WEB-DL.H264.AAC-WEBHD.mp4.torrent
  • The.Phone.2015.720p.WEB-DL.H264.AAC-WEBHD.mp4 (2.55 GB)

Torrent Recommendation

2.11 GB
2015-12-25 08:42:36
2.19 GB
2016-12-06 04:56:09
3.11 GB
2015-01-13 09:46:06
773 MB
2016-11-24 17:10:44
1.64 GB
2016-02-08 14:22:51
3 GB
2015-12-28 07:34:44
11.3 GB
2014-09-14 06:31:54
1.55 GB
2017-04-13 09:27:22
7.93 GB
2017-05-04 17:43:01
2.08 GB
2016-06-21 17:10:25
710 MB
2008-10-30 04:28:25
2.14 GB
2016-06-16 13:54:59
1.8 GB
2013-09-13 13:14:13
3 GB
2016-07-23 01:37:46
3.28 GB
2015-06-24 19:32:46
1.14 GB
2017-04-20 08:07:55
2.03 GB
2016-06-27 00:01:28
1.38 GB
2012-04-16 08:51:06

Torrent Description

Names
The Phone/더 폰/手机/电话
Caption
[720P][11-20] 手机/电话 The.Phone.2015.720p.WEB-DL.H264.AAC-WEBHD
Year
2015
Nation
韩国
Category
动作/惊悚
Language
韩语字 幕N/A
File Format
H264 + AAC
File Size
2.55 GiB
Director
김봉주
Starring
孙贤周 Hyun-joo Son/严志媛 Ji-won Uhm
“1年前事件,就可以改变的话,有机会来到吗?“2014年5月16日在瑞草洞住宅区的杀人事件发生。妻子杀害1年后,她就是我打来电话!一切一次逆转的机会!”东胡(孙贤珠)表示:“从过去的电话后,通过1年前的那天,就可以改变的机会,但…为了拯救妻子的有史以来最糟糕的殊死斗争展开的!