The.Phone.2015.720p.WEB-DL.H264.AAC-WEBHD.mp4

Torrent Base Info

Title:
The.Phone.2015.720p.WEB-DL.H264.AAC-WEBHD.mp4
Total size:
2.55 GB
Create Time:
2015-11-17 11:26:22
Total Files:
1

Guess You Like

Files in this torrent

  • The.Phone.2015.720p.WEB-DL.H264.AAC-WEBHD.mp4.torrent
  • The.Phone.2015.720p.WEB-DL.H264.AAC-WEBHD.mp4 (2.55 GB)

Torrent Recommendation

585 MB
2017-01-28 13:21:30
1.58 GB
2015-09-25 10:22:13
2.13 GB
2015-10-20 10:16:18
2.4 GB
2016-05-02 01:28:49
459 MB
2013-02-09 13:52:27
1.37 GB
2014-04-21 14:03:36
1.64 GB
2015-09-25 01:12:47
946 MB
2016-05-23 09:08:06
1.97 GB
2015-12-21 02:13:04
1.1 GB
2015-04-16 15:23:24
471 MB
2007-11-06 03:18:27
3.14 GB
2015-03-20 14:25:15
1.12 GB
2015-05-21 15:02:19
1018 MB
2013-12-14 04:58:14
1.56 GB
2016-07-16 12:32:44
1.23 GB
2015-11-10 15:01:27

Torrent Description

Names
The Phone/더 폰/手机/电话
Caption
[720P][11-20] 手机/电话 The.Phone.2015.720p.WEB-DL.H264.AAC-WEBHD
Year
2015
Nation
韩国
Category
动作/惊悚
Language
韩语字 幕N/A
File Format
H264 + AAC
File Size
2.55 GiB
Director
김봉주
Starring
孙贤周 Hyun-joo Son/严志媛 Ji-won Uhm
“1年前事件,就可以改变的话,有机会来到吗?“2014年5月16日在瑞草洞住宅区的杀人事件发生。妻子杀害1年后,她就是我打来电话!一切一次逆转的机会!”东胡(孙贤珠)表示:“从过去的电话后,通过1年前的那天,就可以改变的机会,但…为了拯救妻子的有史以来最糟糕的殊死斗争展开的!